OBS! Ett fåtal av våra badkar har en felaktig installationsmanual.  Manualen som återfinns på vår hemsida är korrekt.